ای رود زیبا
پاک و زلالی.....بیرنگ و پر آب
پیوسته جاری.....همواره بیتاب
خندان و پرشور.....میآئی از راه
در دست داری.....تصویری از ماه
از نغمه تو.....شد دشت زنده
روئیده بر لب.....گلهای خنده
در کوه و صحرا..... در پیچ و تابی
هم هستی آرام.....هم پر شتابی
همواره باشی.....ای رود زیبا
جاری از اینجا.....تا شهر دریا

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢٤