پرنده قشنگی توی قفس نشسته
دیواره های قفس بال و پرش رو بسته
با چشمای قشنگش خیره شده به ابرا
دوست داره پر بگیره تو آسمون زیبا
پرنده توی قفس دوست نداره بمونه
دوست داره رو شاخه ها پر بگیره بخونه
بیاین پرنده هارو توی قفس نذاریم
گناه داره بچه ها ما اونارو دوست داریم
بیاین پرنده هارو توی قفس تذاریم
گناه داره بچه ها ما اونارو دوست داریم

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢٤