شد ابره پاره پاره
چشمک بزن ستاره
کردی دل مرا شاد
تابان شدی دوباره

دیدی که دارمت دوست
کردی به من اشاره
چشمک بزن ستاره
از من نگیر کناره

در روز ناپدیدی
شب مایه امیدی
در ابرهای تیره
چون نقطه سپیدی

دیدی که دارمت دوست
کردی بمن اشاره
چشمک بزن ستاره
از من نگیر کناره

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢٤