صبح که از خواب پا میشم
مثل گل وا میشم
یک کمی نرمش می کنم
تو باغچه ورزش می کنم
صدا می کنم مامان جون
چایی رو بریز تو فنجون
وقتی چایی نوشیدم
من مامانو بوسیدم
من به دبستان میرم
خوشحال و خندان میرم

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢٤