بازهم مرغ سـحر برسرمنبر گل
دم بـه دم می خواند شعـرجان پرورگل
باز ازمسـجد شب صوت قرآن آید
بانسیــــــــــم سحری عطرایمان آید
کودکـان خــــــــوش ســـخن
شب فــــراری شده باز
دیـــــــده رابـــــــــازکنید
شده هنـــــــــــگام نمـــــــاز                        بازخورشیــد قشنــگ
آمـــد از راه دراز
بــازدردشـــــــت ودمــن
چشــم نرگـــس شده بــاز
بازازمســــجد شب صوت قرآن آیـد
با نسیـــــــم سحــری عطــرایمــان آیـد
خیــز ازبســترخــواب کودک زیــبا رو
وقــت بــیــداری شــد خیــز وتکبــیــر بـگـو

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢٤