من که به این قشنگی ام
با پر و بال رنگی ام
یکه خروس جنگی ام
قوقولی قو قو

ببین ببین تاج سرم
ببین ببین بال و پرم
این قد و بالا را برم
قوقولی قو قو

منم خروس خوش صدا
همیشه بانگ من به پا
ببین مرا ببین مرا
قوقولی قو قو
دهم همیشه آب و دان
به مرغ و جوجه ها نشان
منم خروس مهربان
قوقولی قو قو

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢٤