منم بچه مسلمان
کتابم هست قران
رسولم داده فرمان
که وقت صبحگاهی
کنم شکرالهی

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢٤