اتل متل موش موشک،
موش موشک بانمک
گربه رو دیده ترسیده
به سوی لونه ش دویده
قایم شده توی سوراخ
با ترس و لرز می گفته آخ
خوب شد که لونه دارم
لونه و خونه دارم
وقتی که گربه رو می بینم
میرم تو لونه م می شینم
گربه میگه میو میو
کجایی تو موش کوچولو
همونجا دم لونه
منتظرم می مونه
نمی دونه موش موشکم؟
شیطون و رند و کلکم؟
گربه رو دشمن می دونم
آروم تو لونه م می مونم
موش موشکم موش موشک
موش موشک بانمک
*****************************
مهری طهماسبی دهکردی

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢٤