صبح که خورشید می خنده
شب چشماشو می بنده
روز می شه ما بیداریم
شایدم و گرم کاریم
گل شسته دست و رویش
شانه زده به مویش
ما هم گل گلزاریم
دراین کو دکستانیم

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢٤