کودکانه ای از نیما یوشیج(علی اسفندیاری
پدر شعر نو
***************************
بچه ها ,بهار!
گلها واشدندبرفها پا شدند.
از رو سبزه ها
از روی کوهسار
بچه ها بهار
داره رو درخت
می خونه به گوش
"پوستین را بکن
قبا رو بپوش"
بیدار شو ,بیدار
بچه ها,بهار
دارند می روند
دارند می پرند
زنبور از لونه
بابا از خونه
همی پی کار
بچه ها, بهار!

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢٤