چی شده ای باغ امید
کارت به اینجا کشید؟؟
دیدم اجاق خاموشه
کتری و چایی روشه
تا کبریتو کشیدم
دیگه هیچی ندیدم

یک تکه ابر بودیم
بر سینه ی آسمان
یک ابر خسته ی سرد
یک ابر پر ز باران

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢٤