از همه‌ زیباتر مادران‌ کُرد برای‌ نوازش‌ و به‌ خواب‌ بردن‌ کودکان‌ خود،
لالایی‌، این ‌آرام‌بخش‌ترین‌ ملودی‌ طبیعت‌، را می‌خوانند.

لاوه‌لاوه‌ که‌م‌ ئه‌رای‌ یه‌ تفلی                   ‌la va lav kam arai ya
tefle

شه‌مال‌ بشانوزه‌ زنجیره‌ی‌ زولفی               ‌samal bsano zanjirai
zulfi

لاوه‌لاوه‌ که‌م‌ له‌ ئیواره‌وه                         ‌la va lau kam la
evarava

زه‌ره‌ی‌ زه‌نگی‌ تیت‌ له‌ گاواره‌وه              ‌zarai zanyi tet la
gavarava

لاوه‌لاو ئه‌که‌م‌ لاوه‌م‌ وه‌تازه                ‌lava lavakam lavam
vamaza

بالشی‌ سه‌ری‌ له‌په‌ری‌ قازه                         ‌balesi sari pari la
Qaza

*    *    *

لالایی‌ می‌خوانم‌ برای‌ کودکی‌ که‌

باد شمال‌(۲۹) زنجیر زلفانش‌ را نوازش‌ می‌دهد

لالایی‌ می‌خوانم‌ در غروب‌ گاهان‌

که‌ صدای‌ زنگولة‌ گاهواره‌اش‌ می‌آید

لالایی‌ می‌خوانم‌ برای‌ کودکی‌ که‌

بالش‌ سرش‌ از پر غاز است‌

 

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۱/٢۸