لای لای لار

لالایی ها

(بهمراه ترجمه فارسی)

لای لاییْنام یات بالام

گوُن ایله چیْخ بات بالام

من آرزوما چاتمادیم سن آرزووا چات بالام

لالایی تو هستم بخواب ، فرزندم

بهمراه آفتاب طلوع و غروب کن ، فرزندم

من به آرزو ی خودم نرسیدم تو به آرزویت برس ، فرزندم

لای لای آهو گؤز بالام

لای لای شیرین سؤز بالام

گؤزَل لیکده دونیادا تکدی منیم اؤز بالام

لالایی فرزند چشم آهوی من

لالایی فرزند شیرین سخنم

در زیبایی در دنیا فرزند من تک است

لالاییْنام اؤز بالام

قاشی قارا گؤز بالام

دیلین بالدان شیرین دیر دوداغیْند سؤز بالام

لالایی تو هستم فرزندم

فرزند چشم و ابرو سیاه من

زبانت از عسل شیرینتر است حرف روی لبت فرزندم

(حرف که از لب تو جاری میشود ، زبانی که به آن تکلم میکنی از عسل شیرینتر است ، ای فرزند من)

{ لالایی تو هستم اصلاحی است( که بتو لالایی میخوانم معنی میدهد) }

لایْ لایْ دیلین دوز بالام

دیل آچ گینان تئز بالام

من اوتوروم سن دانیْش شیرین شیرین سؤز بالام

لالایی ، زبانت نمک است فرزندم

زود زبان باز کن فرزندم

من بنشینم تو حرف بزن حرف های شیرین فرزندم

لای لای بالام گوُل بالام

من سَنَه قوربان بالام

قان ائیلَه مَه کؤنلوُموُ گَل مَنَه بیر گوُل بالام

لالایی فرزند گل من

من بقربان تو فرزندم

دل مرا خون نکن بیا برای من بخند فرزندم

لای لاییْنام گوُل بالام

تئل لَری سوُنبوُل بالام

کَپَنَک دَن سئرچَه دَن یوخوسو یوُنگوُل بالام

لالایی تو هستم فرزند گل من

مو هایت مثل سنبل ، فرزندم

از پروانه از گنجشک فرزند من خوابش سبک تر است...............

لایْ لایْ لار (لالایی ها)

 

لایْ لایْ داغ بویو دوزم

 

آی کؤرپَه املیک قوزوم

 

بانلادیلار خوروزلار

 

یوخلا آی دان اولدوزوم

 

لالایی ای قدکوه نمکم

 

ای برة تازه علف خورده ام

 

خروس ها بانگ بر آوردند

 

بخواب ای ستاره سپیده دم من

 

لایْ لایْ گول بوتام اوغلوم

 

عطرینه باتام اوغلوم

 

آرزیْم بودور اؤلمییب

 

تویونو توتام اوغلوم

 

لالایی پسر گل بوته ام

 

در عطر تو غرق شوم

 

آرزویم اینست نمیرم

 

عروسی پسرم را بگیرم

 

لایْ لایْ گوُلوُم گوُلابیم

 

آلما ، هئیْوا ، گوُلابیْ م

 

دریا کیمین گئیینمیش

 

آیاقدان باشا آبیْم

 

لالایی گلم ، گلابم

 

سیب ، به ، گلابی من

 

مثل دریا پوشیده

 

از سر تا پا آبی پسر من

 

 

 

لای لای منیم زینتیم

 

سوُموُیوُم ، قانیم ، اَتیم

 

داغ کیمین دایاغیْم سان

 

سَن سَن منیم جوُراَتیم

 

لالایی ای زینت من

 

استخوانم ، خونم ، گوشتم

 

مثل کوه تکیه گاه منی

 

تو هستی جرأت من

 

لایْ لایْ دئدیم جان دئدیم

 

یوخودان اویان دئدیم

 

سن یئری بیر من باخیْم

 

جان سنه قوربان دئدیم

 

لالایی گفتم جان گفتم

 

گفتم که از خواب بیدار شو

 

تو راه برو من نگاهت کنم

 

گفتم که جان به قربان تو

 

بالاما لایْلایْ دئدیم

 

یاتمادی لایْلایْ دیدیم

 

کوُچَه دَه اوینویاندا

 

ییْخیْلدی ائی وای دئدیم

 

بفرزندم لالایی گفتم

 

نخوابید لالایی گفتم

 

هنگام بازی در کوچه

 

زمین خورد ، ای وای گفتم

 

لایْ لایْ شَکَریم قَندیم

 

لایْ لایْ اوجا سهندیم

 

دوُنیا گؤزَل لریندن

 

من بالامی بَیَندیم

 

لالای ای شکر و قند من

 

لالایی ای سهند بلند من

 

در بین زیبارویان دنیا

 

من فرزندم را پسندیدم

 

لایْ لایْ گوُلوُم باهاریْم

 

قیش گوُنوُندَه زوماریْم

 

یاشاییْشیْن باغیندا

 

دادلی ، تاملی ، نوباریم

 

لالایی گل و بهار من

 

توشة زمستانی ام

 

در باغ زندگی

 

نوبر با مزه و خوش طعم من

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٩/٢٤