…!

لالا لالا    لالاییت میگُم خوابت نمی یاد                            بزرگت می
کنُم یادت نمیاد
بزرگت می کُنُم صد ساله
باشی                                     بمیره دشمنت تو زنده باشی …

 

لالا لالا    عنابی رنگُم                                                 
بزرگت می کنم سی (برای) روز تنگُم
بزرگت می کنم تا زنده
باشی                                        کنیز حضرت معصومه باشی

لالا لالا    ای کبک مستم                                              میون
کبکها دل به تو بستم
تموم کبک های می رند به بازی                              
      خدا به تو بده عمر درازی

لالا لالا    گل سرخُم چرا رنگت شده زرد                          مگر باد خزون
بر تو اثر کرد
مو از باد خزون گله
ندارُم                                                که هر چه بر سرُم آمد خدا
کرد
بگو مادر سلامت میرسونه                                             مگه مو
تا قیومت زنده هستم

لالا لالا    ای کبک مستُم                                               سر
شوم تا سحر پایت نشستُم
سر شوم تا سحر بیدار
باشُم                                         همه در خوابند و مو در ذکر تو
باشُم

لالا لالا   نمی خوابی نمی ذاری بخوابُم                          چه می خواهی
از این حال خرابُم

لالا لالا   تو که بالای بونی (بام)                                      
گهواره داری
هنوز مو عاشقمُ                                                  
          تو بچه داری

لالا لالا   گل زیره                                                    بابات
رفته زیر گیره                                    ننت آروم نمی گیره

لالا لالا   گل پسته                                                 بابات
رفته نخور غصه

لالا لالا   گل گردو                                                   بابات
رفته پی اردو

لالا لالا   گل خشخاش                                            بابات رفته
خدا همراش

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۸/٢۱