- هفت سنگ : در این بازی هفت سنگ پهن را بر روی یکدیگر می گذاشتند و با یک توپ کوچک
به آنها می زدند تا بیافتند و سپس توپ را برداشته و فرار می کردند.

2- توپ گل : این بازی  شبیه بازی کریکت می باشد که با یک توپ کوچک
انجام می گیرد.

3 - چو چلو : در این بازی چوبی کوچک را بوسیله چوبی بزرگتر پرتاب می
کردند .

4- قلر: این بازی نوعی قایم باشک است که محیط آن تمام روستا بوده و
دارای قوانین خاص خود می باشد ،از جمله کسی حق ندارد در داخل منازل اهالی یا خانه
خود پنهان شود، برای انجام این بازی کودکان روستا به دو گروه تقسیم می شدند ، یک
گروه محلی را برای مخفی شدن در نظر می گرفت و نقشه  آنرا به صورت کروکی بر روی زمین
خاکی می کشیدند، بعد از کشیدن نقشه گروه به سمت محل مورد نظر می رفت و گروه تعقیب
کننده سر نقشه می رفت و شروع به نقشه خوانی می کردند ، این گروه باید تا صد می شمرد
و بعد دنبال گروه اول می رفت ، یک نفر هم معمولا  سر نقشه می ماند، از طرفی گروه
اول موظف بود در محل اختفا تا صد بشمرد بعد محل را ترک کند ، از این جا به بعد دیگر
شبیه بازی گرگم به هوا می شود گروه تعقیب کننده نباید اجازه دهد تا تیم حریف به محل
نقشه برسد و نقشه روی زمین را با بدن لمس کند ، برخی از بچه ها در این بازی برای
رسیدن به محل نقشه چادر به سر می کردند و تقلب در بازی (اشکنک ) نیز بسیار رایج
بود.

5- سنگ رو رو :در این بازی کودکان با یک سنگ پهن به هدفی می زنند و در
صورت برخورد به هدف سنگ را بر داشته و فرار می کنند.

6 – یقول دو قول : این بازی را بیشتر، دختران روستا با چند سنگ کوچک
انجام می دهند.

7- دوز بازی : که یک بازی فکری بوده و روی خاک یا کاغذ انجام می
گیرد

از دیگر بازیهای کودکان روستا می توان به: پله زیاد کن ،مار پله ،الک و
دولک، گردو بازی ، مرغانه ( تخم مرغ) بازی ، قاپ بازی (نوعی بازی شانسی که با بخشی 
ازاستخوان مفصل  گوسفند انجام می گیرد) اشاره کرد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۸/٢۱