این ترانه ها را کودکان در گذشته می خواندند:

آفتاب زده گلی گلی – قد قد مرغ کاکلی

تخم سفیدی میگذاره – جوجه هاشه در میاره

جیک و جیک و جیک جیک می کنه – آتشه زیر دیگ می کنه

کلاغه و کلاغو – کلاغ رفته به باغو

کلاغ اورده لاکو – کلاغ سوغات ما کو

کلاغه می گه قار قار – سفره قلمکار کار

بهر من زار زار – زودی بیا یار یار

نو روز الا کوکو- سر قلیان و تنباکو

تنباکو گل نم کن – آتش به سرش پم کن

تا ما بگیریم دودی – آواره بشیم زودی

--------------

خورشید خانم آفتو کن- یک مشت برنج به او کن

ما بچه های گرگیم – از سرمایی بمردیم

یک نون بده بلپانیم – گهواره ته بجنبانیم

روغن بده که داغ کنیم – بچه برات قنداق کنیم

سفید سفید صد تومن – سرخ و سفید سیصد تومن

حالا که رسید به سبزه – هر چی بگی می ارزه

---------------

یخ کردم و یخ کردم – گربه تو مطبخ کردم

گربه زن عموم شد – چلو کباب تموم شد

------------

الغازی و الغازی – در بازار مرو به بازی

در بازار نگین داره – مشک عنبرین داره

چادر قلمین داره-

کفش بیبی جان تر شد – بی بی جان قلندر شد

------------

هو هو که سوار امد- بابام از شکار امد

رفتم به سوی صحرا – دیدم سواری تنها

گفتم چه کاره ای تو

گفتا منم سوار یل – گفتم چه داری در بغل- گفتا کتاب پر غزل

گفتم بخوان تا بشنوم

گفت اسمان اراسته – افتاب و مهتابش خوشه

کاشکی که من مرغی بودم- مثال سیمرغی بودم

تو هوا پر می زدم - روی زمین سر میزدم

می زدم طبل علا – می شدم پیش خدا

این دره واکن آش بیاد – اون دره وا کن ماش بیاد

-------------

تو که ماه بلند آسمانی- منم ستاره می شم دورت می گردم

اگه ستاره بشی دورم بگردی- منم ابری میشم روتو می گیرم

اگه ابری بشی رومو بگیری- منم باران میشم شر شر می بارم

اگه باران بشی شر شر بباری- منم علف میشم سر در میارم

اگه علف بشی سر در بیاری- منم بره میشم سرته میخورم

اگه بره بشی سرمه بخوری - منم قصاب میشم سرته می برم

اگه قصاب بشی سرم ببری- منم دشک میشم تو اتاق می افتم

اگه دشک بشی تو اتاق بیفتی- منم عروس میشم رویت میشینم

اگه عروس بشی رویم بشینی – منم داماد میشم پهلوت میشینم

اگه داماد بشی پهلوم بشینی – منم بادی میشم درایه می بندم

------------

باجی باجی جان – بله باجی جان

مرغم اینجنه؟ – آری باجی جان

مرغانه کرده؟ – یک غلبیل 

مرغانه هاش چتو شد – حنا شد

حنا کو ؟ - دست عروس

عروس کو؟ - تو حمام

حمام کو؟ - خراب شد

آبش کو؟ - شتر خورد

شتر کو؟ - پای چنار

چی چی میخوره ؟ - آب انار

باجی باجی جان – بله باجی جان

بیا گوشته بکوب – باشه باجی جان

گوشتا ره گربه خورده – سکینه ز غصه مرده

----------------

آی قصه قصه قصه – نونو پنیرو پسه

پری پریا نشسه –

این دره وا کن سلیمان – اون دره واکن سلیمان- قالیه بکش تو ایوان

-------------

گوشه قالی کبوده – اسم داییم محموده

محمود بالا بالا – سر کرده شغالا

وقتی می ری به بازی- نکنی زبان درازی

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۸/٢۱