اشعار زیر هنگام نوازش و بازی با پسران شیر خوار خوانده می شود.

  

وچم وچه کلاغه – وچم بلبل باغه

وچم میرزا فتح الله – وچم میره به ملا

وچم درسش روانه – وچم جیبش قرانه(پوله)

------

 

پسر، پسر، لاری پسر – دکان عطاری پسر

هفتاد زن بیاری پسر

یکیش تهرانی قردار- یکیش اصفهانی مالدار

 

یکیش دختر ایله – جاهازش سر فیله

یکیش زن زنانه – یکیش مگس پرانه

یکیش غلبیل غوزه – یکیش ریشت می گوزه

------

علیرضای رشتی – دیشب کجا می گشتی

علیرضای قندی – اسبته کجا می بندی

زیر درخت آلو – داغته نبینه خالو

-----

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۸/٢۱