این لالایی با تمامی لطافتی که دارد بیانگر یک زندگی به بن بست رسیده است:

    گلم از دس ( = دست ) برفت و خار مونده / به من جور و جفا بسیار مونده / به
دستم مونده طفل شیرخواری / مرا این یادگار از یار مونده ...
    یا این لالایی دیگر که از بی وفایی ها و تنگناها حکایت دارد:

    لالالالا عزیزم ، کبک مستم / میون ( = میان ) هرچه بود دل بر تو
بستم / لالالالا که بابات رفته اما / من بیچاره پابند تو هستم

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۸/٢۱