لالا گل مریم
لالا عزیز
من
لالا گل مریم
لالا عزیز من
دیگه وقتش رسیده تو آغوشم بخوابی
باید برای فردا جای خورشید بتابی
من می خوام حکایت عشق تو رو همه بخونن
تا که تموم دنیا قدر عشق رو خوب بدونن
لالا لالا گل مریم
لالا لالا عزیز م ...............خداوندا تو پیرش کن......................................................

لالالالا گل پونه         بابات
رفته در خونه

 لالالالا گلم باشی        همیشه در برم باشی

   

لالالالا گل آلو          درخت
سیب و زرد آلو

  

لالالالا گلی دارم        به گاچو بلبلی
دارم 

 لالالالا گل خشخاش      بابات رفته خدا همراش

 به زنجیره

  

لالالالا گلم لالا          بخواب ای
بلبلم لالا

   لالالالا گل لاله           دوست داریم
من و خاله                 لالالالا گل دشتی      همه رفتن
تو برگشتی

 خداوندا تو پیرش کن    خط قرآن
نصیبش کن

  لالالالاگلم باشی       بزرگ شی
همدمم باشی

 کلام الله تو پیرش کن   زیارتها
نصیبش کن

  لالالالاگل زردم       نبینم
داغ فرزندم

 خداوندا تو ستاری    همه خوابن
تو بیداری

  به حق خواب و بیداری    عزیز م
را نگه داری

   

لالالالاگل خشخاش       بابات
رفته خدا همراش

 بابات رفته به هل چینی    بیاره قند و دارچینی

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۸/٢۱