زواره شهری در استان اصفهان است

 

 

 

الا لا لا گل پونه                                       سگ اومد در خونه

چخش کردم بدش اومد                            خودش رفت و بچه ش اومد

الا لا لا گل نرگس                                     نبینم غم تو هرگز 

الا لا لا گل زیره                                      چرا خوابت نمیگیره

الا لا لا گل خشخاش                                باباش رفته خدا همراش

الا لا لا گل لاله                                          مامان رفته پیش خاله

الا لا لا گلم باشی                                  انیس و مونسم باشی

الا لا لا گل یک دونه من                            الا لا لا عزیز خونه من

الا لا لا فدای رنگ و بویت                            الا لا لا فدای تار مویت

الا لا لا گل ریحون                                  بابا رفته توی ایوون

الا لا لا گل فندق                                    عزیزم رفته سر صندوق

الا لا لا گل پسته                                    رضا جونم شده خسته

الا لا لا گل بابونه من                             الا لا لا چراغ خونه من

الا لا لا گل پونه                                         عزیزم چرا میگیری تو این قدر بهونه

الا لا لا گل انبه                                      رضا داره چهار تا عمه

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۸/٢۱