لالالالا که لالات می کنم مو / نگا  بر کد و بالات می کنم مو / لالالالا که لالات بی بلا بیذ / نگهدار شوو  و روزت خدا بیذ

لالاییت می کنم خوابت نمیاد / بزرگت کرذم و  یاذت نمیاد / بزرگت کردم و تا زنده باشی / غلام حضرت معصومه باشی ...
* لالایی هایی که دی آرزو می کنه کودکش گت واوو  ، به ملّا بره . با سواد واوو :
لالالالا عزیز ترمه پوشم / کجا بردی کلید عقل و هوشم / لالالالا که لالات بی بلا بو/ خودت ملا ، قلمدونت طلا بو
لالالالا عزیز الله / قلم دس گیر ، برو ملا / بخوون جزو کلام الله
الا لا لا تو را دارم / چرا از بی کسی نالم ؟ / الا لالا زر در گوش / ببر بازار مرا بفروش / به یک من آرد و سی سیر گوشت

بعضی از ای لالایی ها آرزو و امیدها والدین برای اولاد دیده می شود :
گل سرخ منی زنده بمونی / ز عشقت می کنم من باغبونی / تو که تا غنچه ای بویی نداری / همین که گل شدی از دیگرونی ...
این هم دسه ای دیگر از لالایی ها که مادران گاها با سن بالا برای بچه هاشون می خونن
لالاییت می کنم با دس پیری/که دسّ مادر پیرت بگیری/ لالاییت می کنم خووت نمیاد / بزرگت می کنم یادت نمیاد ...

لالالالا گلم باشی / تو درمون دلم باشی / بمونی مونسم باشی / بخوابی از سرم وا شی ...

ای هم بر بچه هایی که خیلی گریخ ( گریه ) گریه می کنن
لالالا لا گل پسته / شدم از گریه هات خسته ...

الالالا گل زیره/ چرا خوابت نمی گیره ؟/ به حق سوره ی یاسین / بیایه خو تو را گیره ....

لالالالا گلم باشی / انیس و مونسم باشی / بیارین تشت و آفتووه / بشورین روی شهزاده / که شاهزاده خداداده / همون اسمش خداداده

سر چشمه ز او  رفتم / سبو دادم به خو  رفتم / دو تا ترکی ز ترکسون / مرا بردن به هندسون / بزرگ کردن به صد نازی / شیگر دادن به صد جازی  / لالالالا بابا منصور / دعای مادرم برسون / دو تا گرجی خدا داده / ملک منصور به خو رفته /

بیارین تشت و آفتابه / بشورین روی مهپاره

لالالالا – ی - لالایی / شبی رفتم به دریایی / درآوردم سه تا ماهی / یکی اکبر ، یکی اصغر / یکی داماد پیغمبر / که پیغمبر دعا می کرد / علی ذکر خدا می کرد / علی کنده در خیبر / به حکم خالق اکبر

 

لالالالا گل قالی / بابات رفته که جاش خالی
لالالالا گل زیره / بابات رفته زنی گیره
لالالالا گل نازی / بابات رفته به سربازی
لالالالا گل نعنا / بابات رفته شدم تنها
لالالالا گل پسته / بابات رفته کمر بسته
لالالالا گل خشخاش/ بابات رفته خدا همراش
لالالالا گل پسته / بابات بار سفر بسته

 

لالالا گل سوسن / بابات اومد چش ا م  روشن

 

بکن لالا ، بکن جون دل مو  / شمال باغ ملا ، منزل مو / شمال باغ ملا نخلسونن  / که عمر آدمی او ( آب ) روو نن است

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۸/٢۱