کودک در سن 3 تا 6 سالگی , رفتارهای جنسی بیشتر ظاهر میشود.از تفاوتهای
ساختمانی بین دو جنس آگاه میشود وکنجکاوی در مورد حاملگی , بچه زایی و مرگ پیدا
میکند.در سه سالگی اکثر بچه ها قادر به انتخاب عکس عروسک با توجه به سن خود هستند و
در چهار سالگی قادر به انتخاب عروسک بزرگسالی  با جنس موافق خود هستند.80 درصد
کودکان در سه سالگی به این سوال که وقتی بزرگ شدی مامان می شوی یا بابا , پاسخ صحیح
می دهند.این آگاهی های اولیه در مورد هویت جنسی یا جنسیت بر اساس مشکل ساختمانی
است.دومین جز رفتارهای مرتبط با نقش جنسی و به طور اختصاصی مردانگی یا زنانگی است و
شامل فعالیتهایی است که در یک فرهنگ مشخص ,  مکردانگی یا زنانگی را نشان می دهد که
به طور اولیه در بازیها و اسباب بازی ها خود را نشان می دهد.

   در حدود سه سالگی در مشاهده بازی های آزاد کودکان , پسران خشونت
بیشتری در مقابل همسالان دارند و بازی با تفنگ و ابزار جنگ را ترجیح میدهند.اما
بازی با عروسک و وسایل خانه در دختران مشاده میشود.فرصتهایی برای رشد بازی ها در
کودکی نقش مهمی در رشد جنسی کودک و اهداف دیگر از جمله توان حل مساله , مهارتهای
بدن , لذت در بازی , کنار امدن با اضطراب ,بهبود روابط و اهداف ارتباطی دارد و لازم
است طرز لباس پوشیدن ,آرایش موها و ظاهر کودکان مطابق جنس خودشان باشدو به دختران
الگوهای زنانه (مانند کارهای منزل)وبه پسران الگوهای مردانه (مانند تعمیر وسایل
,انجام کارهای سنگین,استفاده از ابزار خشن و ...) آموزش داده شود.

   بر اساس تئوری های پسیکوآنالیز , کودک در این مرحله احساس شدید جنسی
پیدا کرده و احساس خشم نسبت به دو والد اعمال میکند و در قالب رل ای مادری , پدری
,دکتر , پرستار , اهداف جنسی و فانتزیهای تهاجمی اش را اعمال میکند.ممکن است در این
مرحله اعمال نمایشگری و خود ارضایی مشاهده شود و یا کنجکاوی برای دیدن دیگران وجود
داشته باشد که باعث نگرانی شدید والدین و مربیان مهد کودک میشود.در این مرحله
ژنیتال فقط جنبه ادراری دارد و جنبه جنسی ندارد و با در نظر گرفتن مسائل فرهنگی
باید به طور جدی و آرام با استفاده از تذکر مستقیم , روشهای حواس پرتی و تغییرات
محیطی وحذف شرایط زمینه ساز , این رفتار کودکان را کنترل کرد . بدیهی است استفاده
از روشهای خشن مانند ضربت زدن بر آلت و تنبیه شدید , احساسات شدید کودک و ترس های
مختلف را در اینده به دنبال خواهد داشت.

   معمولا خشم کودکان در پایان مرحله ادیپال بصورت همانند سازی با والد
جنس موافق (مادر یا پدر)به صورت مسالمت امیز پایان می پذیرد . مشاهده کودکان با
رفتارهای متضاد جنسی نیاز به بررسی های بیشتر در زمینه بیو لوژیک (هورمونها),
فرهنگی و خانوادگی دارد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٧/٢۸