پیشرفت هایی که در بازنمایی و ذهنی زبان و خود پنداره صورت می گیرند به
رشد هیجانی در اوایل کودکی کمک می کنند کودکان بین 2 تا6 سالگی، اگاهی بیشتری از
احساسات خود و دیگران کسب می کنند و توانایی آنها در منترل ابراز هیجان بهبود می
یابد. خود پرورانی به پیدایی هیجان های خود آگاه مانند شرم، خجالت، گناه و رشک
وغرور نیز کمک می کند. با گذشت زمان،" شناخت آنها دقیق تر و پیچیده تر می شود و
واژگان کودکان پیش دبستانی برای صحبت کردن درباره هیجان سریعا گسترش می یابد مثلا
می گویند چون او خیلی بلند آواز می خواند، خوشحال است یا چون او دلش برای مادرش تنگ
است، غمگین است.

v     دوست دارد بطور مشخص مورد توجه و تحسین قرار بگیرد.

v     پر سر و صدا و پر انرژی است.

v     در زمینه عاطفی ثباتی ندارد، گاهی می خندد و گاهی گریه می
کند.

v     زمان کوتاهی رغبت به کار نشان می دهد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٧/٢۸