تفاوت رشد حرکتی میان پسر ودختر

تجارب بعمل آمده نشان می دهند که در بیشترمهارتهای حرکتی وکارهای مربوط
به قدرت وسرعت پسران متوسط بردختران متوسط برتری دارند. واین تفاوت میان آنان با
پیشرفت سن افزایش می یابد چنانچه استعداد انجام دادن فعالیتهای حرکتی در دختران
در14 سالگی به حداکثرش می رسد، در صورتی که پسران تا 17 سالگی از این لحاظ رشد می
کنند.دختران فقط در بعضی از ورزشها می توانند با پسران مسابقه دهند وشرکت آنها در
فعالیت بدنی پسران جنبه استثنایی دارد و نتیجه احتیاج اجتماعی است.

علت این تفاوت به محیط وطبیعت بدن بستگی دارد. بدین معنی که پسران
معمولا پیش از دختران مجال فعالیت حرکتی دارند وزود می توانند بر خلاف دختران در
بازیهای گوناگون شرکت کنند و این خود در پیشرفت آنان کمک موثری است. از طرف دیگر
عامل بدنی باعث ایجاد این تفاوت می شود یعنی تفاوتهای بدنی دربرتری پسران بردختران
ازحیث رفتارهای حرکتی تاثیر زیادی دارد چنانچه حجم بدن دختران هنگام نضج جنسی کوچتر
از پسران وبازوها و ساقهایشان نسبتا کوتاهترو تنه هایشان بزرگتر است و همین وضع
وحالت مانع شرکت دختران در بعضی ازفعالیتهای بدنی می گردد.

دختران هنگام تولد از لحاظ سن اسکلت (Skeleton Age) تقریبا چهار هفته از
پسران جلوتر هستند وتا دوره بلوغ سن اسکلت ایشان در حدود 125 درصد پسران همسال خود
است به همین سبب دختران دو سال زودتر پسران به مرحله بلوغ ونوجوانی می رسند

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٧/٢۸