رشد ذهنی کودکان از شیر خوارگی تا 2 سالگی

    هوش، قدرت سازگاری فرد با محیط تلقی شده است. ذهن کودکان در دو سال
زندگی در مرحله حرکت قرار دارد که به نظر پیاژه دارای شش مرحله است;

•         مرحله اول : اعمال بازتابی از تولد تا پایان یک ماهگی است. در
این مرحله نوزاد از طریق یک سلسله  اعمال انعکاسی نظیر مکیدن با محیط ارتباط برقرار
می کند.

•         مرحله دوم: اولین واکنشهای دوری یک تا چهار ماهگی است. در این
مرحله کودک پس از انجام یک عمل به صورت تصادفی به تکرارآن می پردازد و از آن لذت می
برد. در این مرحله بخشی از اعمال کودک هماهنگ می شود ورفتار تقلیدی در او شکل می
گیرد.

•         مرحله سوم: این مرحله چهار تا هشت ماهگی را شامل می شود و به
دومین واکنشهای دوری معروف است. هماهنگی بیشتری بین حرکات کودک به وجود می آید در
این مرحله کودک می تواند با دیدن بخش معلومی از یک شی پنهان شده آن شی را تشخیص
دهد.

•         مرحله چهارم: هدفدار می شود و رفتارش خود به خود رخ نمی دهد
کودک می تواند موانع را برطرف کند تا به شی مورد نظرش برسد یا از طریق واسطه
قراردادن یک شی به هدف مورد نظرش دست یابد. در این مرحله مفهوم بقای شی حاصل می شود
یعنی اگراز حوزه دید او پنهان شود هنوز آن شی برای او وجود دارد.

•         مرحله پنجم:  سومین واکنشهای دوری از دوازده تا هجده ماهگی
است که در این مرحله کودک از طریق آزمایش، راه حلهای جدیدی را برای حل مشکلش کشف می
کند و مایل است بداند اعمال او چه اثری بر محیط می گذارد.

•         مرحله ششم: ابداع وسایل جدید از طریق فعالیتهای ذهنی از هجده
تا بیست وچهارماهگی است در این مرحله اعمال کودک تا خلاقیت همراه است و جنبه آزمایش
وخطای صرف    ندارد. همچنین کودک می تواند اعمال مختلفی را باز نمایی کند و به پیش
بینی نتایج آنها بپردازد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٧/٢۸