عمو زنجیر باف ب...له
زنجیر منو بافتی ب...له
پشت کوه انداختی ب...له
بابا اومده
چی چی آورده
نخود و کشمش
بخورو بیا
با صدای چی
با صدای گربه
میو می..........
و ادامه

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢٤