لالالا گل نازی،
بابات رفته به سربازی
لالالا گل پسته،
شدم از گریه هات خسته.
لالالا گل زیره،
دوخورو ای چشم حیزه
لالالا گل عناب،
شدم از گریه هات بی تاب
لالالا گل جارو،
دخورو ای بچه ی پر رو.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/۱٠