پاشو پاشو کوچولو
از پنجره نگاه کن
با چشمای قشنگت
به منظره نگاه کن
اون بالا بالا خورشید
نشسته در اسمون
یک رشته کوه پائینتر
پائینترش درختان
نگاه کن آن دور دورا
کبوتری میپرد
شاید برای بلبل
از گل خبر میبرد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢٤