کلاغ پر :یک نفر به انتخاب دیگران اوستا (یا اوسا) می شود و همه به شکل دایره در کنار هم می نشینند و انگشتهای اشاره خود را روی نقطه ای در کنار هم قرار می دهند. وقتی اوستا می گوید: «اوستابدوش» انگشت خود را به شکل مستقیم عقب می کشد و بقیه هم این کار را انجام میدهند. اگر اوستا از روی عمد بگوید: «زن اوستاندوش» و کسی انگشت خود را عقب بکشدبازنده حساب می شود و طبق قرار بازیکنان تنبیه می شود. این بازی دقت و سرعت عمل رادر بچه ها بالا می برد . 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٢٠