نام برخی از بازی‌ها و بازیچه‌های سنتی ایرانی و اصطلاحات در بازی‌ها:

 • آپوق
 • آتش فراز
 • آتشین مار
 • آخردست
 • آفتاب دزدک
 • آغوز بازی (گردو بازی مازندرانی و گیلانی)
 • آوند (نام پارسی شطرنج است)
 • اتل متل توتوله
 • اخلکندو
 • ارغشتک
 • ارک
 • اسم بازی
 • اسم پیشونی
 • اسم فامیل
 • اسمی
 • اشتالنگ
 • الک‌دولک
 • انگلندو
 • بادافره(فرفره)
 • بادبادک بازی
 • بادبر
 • بادپیچ
 • بادفرنگ
 • بادکنک بازی
 • بازی شناسایی
 • بازپیچ
 • بازنیچ
 • بانوچ
 • بر زدن
 • بژول (استخوان اشتالنگ)
 • بورک
 • پاسپار (لگدبازی)
 • پانتومیم
 • پژول (گلولهٔ بازی)
 • پشتک
 • پک
 • پگ
 • پل
 • پله
 • پهنه
 • پیاده
 • تاپ‌تاپه‌خمیر

تیله بازی (بازی یزدی)

 • تتی (خمیربازی)
 • تَخش (تیر آتشبازی)
 • تُرتُرک (بازی سرخوردن از کوه در شیراز)
 • تشت و خایه
 • تَشیره (تیله)
 • تک
 • توژی (غذا خوردن دانگی بچه‌ها)
 • تیرتخش
 • جدانک یا کوزه گردان
 • جرنگ جرنگ
 • جمله سازی
 • جَمهَلو
 • جنگ بازی
 • چال
 • چالیک
 • چپچله
 • چرخوک
 • چشم بندک
 • چشمک
 • چفته
 • چلانک
 • چلک
 • چنچولی (تاب بازی)
 • چوگان
 • چوگانی (اسب درخور بازی چوگان)
 • خاله بازی
 • خرپلیس
 • دبلنا
 • دست بازی
 • دوز
 • دومینو
 • دیدار قاتل
 • زو
 • سنگ کاغذ قیچی
 • سنگ کرنو
 • شاه دزد وزیر
 • شیطونک
 • استا سلام حیدری
 • عروسک بازی
 • قایم‌باشک
 • کلاغ پر
 • گرگم‌به‌هوا
 • گرگی‌لی‌لی
 • گل یا پوچ
 • مامان بازی
 • ماروپله
 • مافیا (بازی)
 • مشاعره
 • منچ
 • نقطه خط
 • نون بیار کباب ببر
 • هپ
 • هفت‌سنگ
 • یک‌قل‌دوقل
 • یه مرغ دارم
 • چری نری
 • اوسولولو
 • دورنا وردی
 • اَلو پلو

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٢٠