اتل متل پاورچین
دستمال آبی ورچین
بیا بیا تماشا
بیا به دیدن ما بیا به دیدن ما
بابای آق ولی من تپلم
آره عزیزم تو تپلی
دسته گلم ، بله نوه جون دسته گلی
من تپلی نه بال دارم نه پر دارم
مثل کلاغ این درخت
غارغار
از همه جا خبر دارم
خبر خبر
پسرم مزنگوشه بازیگوشه
هم زبل و هم باهوشه
چه با هوشه و چه باهوشه
من منم ابراهیم آقا،
اصغر جون بفرما، آره بفرما
اجازه آقا ، اجازه.
ما اصغر آق ولی ، همسایه تپلی
خیلی خوب بابا کتم را ول کن.
اتل متل پرنده
قصه و شعر و خنده
بیا بیا تماشا
بیا به دیدن ما

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢٤