آی آی آی بچه ها
ورزش کنید شادی کنید
ورزش بازی شادی
چندان شادی در خانه و در مدرسه
در دشت سبز و در مزرعه
در کوه و در کوچه ها
در جمع شاد بچه ها
ورزش ورزش بازی بازی
شادی شادی
ورزش بازی شادی

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢٤