دیشب خوابت رو دیدم
چی دیدی ؟
دیدم که ماهی هستی
تو حوض آبی هستی
چه عالی
گربه اومد تو رو برد
سرپا نشست تو رو خورد
چه بد شد
خونت چکید تو باغچه
جاس در اومد یک غنچه
چه عالی
باد اومد و تو رو چید
از روی غنچه دزدید
چه بد شد
باد تو رو برد اون بالا
گذاشت میون ابر ها
چه عالی
ابر ها تو رو ندیدن
بارون شدن چکیدن
چه بد شد افتادی از
اون بالا رو بوم خونه ما
چه عالی
دویدم و دویدم
به پشت بوم رسیدم
اما تو رو ندیدم
چی دیدی ؟
نه گل بودی نه ماهی
کلاغ بودی
کلاغ پر سیاهی
کنار تو نشستم
تو نوک زدی به دستم
چه عالی
منم نوک رو چیدم
یهو از خواب پریدم
نوکم رو بده
نمی دم
اون نوک نازکم رو بده
نمی دم
یالا بده
نمی دم
بلا بده
نمی دم
بالا رفتیم ابر بود
پائین اومدیم آب بود
هر چی دیدم
تو خواب بود

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢٤