تونور ماه که سالم است
می آوری برای من
چقدر دیر کرده ای
بیا سری به ما بزن
به خواب مژده داده ام
که باز می رسد بهار
دوباره غنچه می زند
درخت خشک انتظار
به این پرنده گفته ام
که تازه می شود بهار
کسی زه راه می رسد
که می شود تو باورت
به باغ که می رسد کسی
که دست می دهد به آن
و دست های او پر از
شقایق است و آفتاب
به این پرنده گفته ام
که تازه می شود بهار
کسی زه راه می رسد
که می شود تو باورت
به باغ که می رسد کسی
که دست می دهد به آن
و دست های او پر از
شقایق است و آفتاب

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢٤