دویدم و دویدم
زود به کلاس رسیدم
یک گل خوب و زیبا
تو دفترم کشیدم
درس معلمم را
گوش دادم و شنیدم
گل های تو باغچه
بو کردم و نچیدم
موقع بازی کردن
من به هوا پریدم
روی زمین بازی
لیز خوردم و سریدم
نه اخم کردم نه گریه
خندیدم و خندیدم

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢٤