ها ها ها ها
می گن بزرگه لو لو
شبیه گرگه لو لو
لو لو صداش بلنده
ها ها ها ها می خنده
ها ها ها ها
لو لو گوشاش درازه
وای که چه حقه بازه
لو لو خیلی قلدره
شکمو و پر خوره
ها ها ها ها
بجه های کوچو لو
ترسی نداره لو لو
کسی اون رو ندیده
فقط صدا شنیده
ها ها ها ها
باید کنیم یک کاری
تا که بشه فراری
با هم بگیم 1و2و3
تا که لو لو بترسه
ها ها ها ها

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢٤