من صبح زود پا می شم
دست و رو م رو می شویم
به مامان و بابا جون
سلام و علیک می کنم
پاکیزه ام مثل گل
خوب و ملوس و تپل
به به چقدر قشنگم
می گویم و می خندم
به به چقدر قشنگم
می گویم و می خندم

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢٤