زیبا , زیبا , زیبایی, ای ایران
میهن خوب مایی ,ای ایران
هم کوه و جنگل داری, هم دریا
هم باغ و بستان داری, هم صحرا
من یک دنیا خاکت را, دوست دارم
من این خاک پاکت را, دوست دارم
هر جای تو قشنگ است, سر تا سر

تو مهربان با مایی , چون مادر

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢٤