تو که ماه بلند آسمونی
منم ستاره میشم دور دور دورت را میگیرم

اگه ستاره بشی دورم را بگیری
منم ابر میشم رو رو رو روت را میگیرم

اگه آب بشی روم را بگیری
منم باروون میشم چیک چیک چیک چیک میبارم

اگه بارون نشی چیک چیک بباری
من هم سبزه میشم س س س سر در مییارم

تو که سبزه میشی سر درمییاری
من هم گل میشم پهلوت میشینم

تو که گل میشی پهلوم میشینی
من هم بلبل میشم چ چ چ چهچه میخوونم

تو که ماه بلند آسمونی
منم ستاره میشم دورت را میگی

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢٤