اسم تو چیست؟
زهرا
اسمت چه خوب و زیباست
که مثل اسم صحراست

صحرا کجاست؟
آن دور
زیر نگاه خورشید
نشسته او پر غرور

ترانه اش؟
باد است
بگوش صحرا نشین
چه دلنواز و شاد است

همدم او؟
کوه است
بلند و سرکشیده
قشنگ و با شکوه است

صحرا چقدر
زیباست؟
چه خوب که اسم من هم
شبیه اسم صحراست

زهرا کجاست؟
اینجاست
دلش به یاد صحراست
خودش کنار باباست
*******************
شکوه قاسم نیا

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢٤