شاعری گفت  کتاب
هست  یاری مهربان

ساکت و خاموش
اما،خوش بیان

قصه ها دارد کتاب
قصه های ماندگار

پندها دارد کتاب
از گذشته یادگار

یار تنهایی ما
هست یاری مهربان

حرف ها دارد ولی
ساکت است و بی زبان

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢٤